Kesit Metal Ürünleri, kurucularının metal sektöründe sahip olduğu 20 yılı aşkın bilgi

birikimini üretime dönüştürerek 2011 yılı başı itibariyle faaliyete geçmiştir. Uygulamakta

olduğu ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi çerçevesindeki kalite anlayışı, rekabetçi

fiyatları ve müşteri odaklılığı ile Kesit Metal Ürünleri, metal sektöründe bu yöndeki açığı

kapatmakta ve ihracat odaklı üretimi ile de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

 

Üretimini, verimliliği arttırmak suretiyle her geçen gün bir üst seviyeye taşımak Kesit

Metal Ürünleri’nin temel hedefi olup, bu hedefe ulaşmak için kurumsal değerlerine,

yenilikçi anlayışına ve dinamik yapısına güvenmektedir.